અકસ્માત વીમા સહાય અંતર્ગત રૂ.150000/- નો ચેક રૂબરૂ આપવામાં આવ્યો.

“સરકાર ખેડૂતના આંગણે”

જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડ માં નોંધાયેલ જૂનાગઢ તાલુકાના બિલખા (ભલગામ)ના ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા પોલિસી અંતર્ગત અકસ્માતે મુત્યુ પામેલ મહિલા ખેડૂત સુમિતાબેન નાથાભાઈ લાલૈયાના અકસ્માતે મૃત્યુ બાદ પરિવાર જનોને અકસ્માત વીમા સહાય અંતર્ગત રૂ.150000/- નો ચેક એમનાં ઘરે જઈ રૂબરૂ આપવામાં આવ્યો.